ATATÜRKÇÜLÜĞÜN AMAÇ VE NİTELİKLERİ

 


Atatürkçülüğün Amaç Ve Nitelikleri
Atatürkçü düşünce sistemi içinde bulunduğu durumdan etkilenmişti.Temel olarak 6 ilkeden oluşuyordu.Bu ilkelerin ortak amaçları ve bir bütüne yönelik eş zamanlı uygulamaları vardı.
Atatürkçü Düşünce Sisteminin Amacı:
-Türk toplumunu kendi öz değerlerini koruyarak çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak
-Türk halkını mutlu,huzurlu ve güven içinde yaşatmak
-Türkiye devletini uluslar arası ilişkilerde saygın,güçlü tam bağımsız bir devlet yapmak
-Egemenlik hakkının milletten başka kimse tarafından kullanılmasını engellemek
Atatürkçü Düşünce Sisteminin Niteliği:
-Atatürk ilkeleri ile yapılan yenilikler arasında sıkı bir bağ bulunur.
-Atatürk ilkeleri bağımsızlık,özgürlük,eşitlik temelinde şekillenmiştir.
-Atatürkçü düşünce sistemi vatan millet sevgisi ile dolu,ülkesi için elinden geleni
yapan vatandşlar tarafından uygulanabilecek bir sistemdir.
-Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma yolunda aklın ve bilimin rehberliği kabul edilmiştir.
Atatürkçü Düşünce Sisteminin Uygulamaları:
-Yenileşme Hareketleri,
-Bilimsel Araştırmalar,
-Bayındırlık faaliyetleri,
-Türk bayrağını göndere çetirecek spor başarıları,
-Türk sanatının dünyada duyulmasını sağlayacak kültür hareketleri,
-Tam bağımsızlığımız söz konusu olduğunda verilecek tepkiler,Atatürkçülüğün uygulamalarıdır.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !